23ης Οκτωβρίου 51 Λάρισα
Close

Υπηρεσιες

Διπλώματα επεκτάσεις και ανανεώσεις για όλα τα οχήματα

category
dakos.info

ΑΜ – Δίπλωμα μοτοσυκλέτας 50cc

Δικαίωμα οδήγησης για δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα,με μέγιστη,εκ κατασκευής, ταχύτητα 45 km/h  και κινητήρα κυβισμού 50 cmή με μέγιστη καθαρή ισχύ εώς 4 kw  για ηλεκτρικό κινητήρα

Ελάχιστο όριο ηλικίας αποτελούν τα 16 έτη και απαιτείται η συγκατάθεση του γονέα

Πραγματοποιούνται 21 ώρες θεωρίας Κ.Ο.Κ. εφόσον δεν υπάρχει άλλο δίπλωμα, 10 ώρες θεωρία μοτοσυκλέτας και 14 ώρες πρακτικής

Δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

 • 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • ταυτότητα
 • δίπλωμα εφόσον υπάρχει ήδη
 • ΑΦΜ
 • Βιβλιάριο ΑΜΚΑ για τους γιατρούς

 

 

category
dakos.info

Α1 – Δίπλωμα μοτοσυκλέτας (18+)

 

Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW (14,75 hp) και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg και μηχανοκίνητα τρίκυκλα των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp)

Ελάχιστο όριο ηλικίας αποτελούν τα 18 έτη

Πραγματοποιούνται 21 ώρες θεωρίας Κ.Ο.Κ. εφόσον δεν υπάρχει άλλο δίπλωμα, 10 ώρες θεωρία μοτοσυκλέτας και 14 ώρες πρακτικής. Εφόσον γίνεται επέκταση από κατηγορία ΑΜ πραγματοποιούνται 7 ώρες πρακτικής και επέκταση από κατηγορία Β 18 ώρες πρακτικής

Δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

 • 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • ταυτότητα
 • δίπλωμα εφόσον υπάρχει ήδη
 • ΑΦΜ
 • Βιβλιάριο ΑΜΚΑ για τους γιατρούς

 

category
dakos.info

Α2 – Δίπλωμα μοτοσυκλέτας (20+)

 

Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW (46,94 hp) και λόγω ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg

Ελάχιστο όριο ηλικίας αποτελούν τα 20 έτη

Πραγματοποιούνται 21 ώρες θεωρίας Κ.Ο.Κ. εφόσον δεν υπάρχει άλλο δίπλωμα, 10 ώρες θεωρία μοτοσυκλέτας και 14 ώρες πρακτικής. Εφόσον γίνεται επέκταση από κατηγορία ΑΜ ή Α1 πραγματοποιούνται 7 ώρες πρακτικής και επέκταση από κατηγορία Β 18 ώρες πρακτικής

Δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

 • 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • ταυτότητα
 • δίπλωμα εφόσον υπάρχει ήδη
 • ΑΦΜ
 • Βιβλιάριο ΑΜΚΑ για τους γιατρούς
category
dakos.info

διπλωμα μοτοσυκλετας Α

Δικαίωμα οδήγησης για όλες τις μοτοσικλέτες και μηχανοκίνητο τρίκυκλο με ισχύ πάνω από 15kW

Ελάχιστο όριο ηλικίας αποτελούν τα 24 έτη ή τα 22 εφόσον υπάρχει για δύο τουλάχιστον χρόνια δίπλωμα κατηγορίας Α2

Πραγματοποιούνται 21 ώρες θεωρίας Κ.Ο.Κ. εφόσον δεν υπάρχει άλλο δίπλωμα, 10 ώρες θεωρία μοτοσυκλέτας και 14 ώρες πρακτικής. Εφόσον γίνεται επέκταση από κατηγορία ΑΜ ή Α1 ή Α2 πραγματοποιούνται 7 ώρες πρακτικής και επέκταση από κατηγορία Β 18 ώρες πρακτικής

Δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

 • 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • ταυτότητα
 • δίπλωμα εφόσον υπάρχει ήδη
 • ΑΦΜ
 • Βιβλιάριο ΑΜΚΑ για τους γιατρούς

.

category
dakos.info

διπλωμα αυτοκινητου Β

 Δικαίωμα οδήγησης για επιβατικά έως 9 θέσεων μαζί με την θέση του οδηγού, και φορτηγά έως 3500 kgr μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kg.Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας Β με ρυμουλκούμενο που υπερβαίνει τα 750 κιλά και η μάζα του συνδυασμού τα 3.500 κιλά

Ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος και ισχύει για 15 έτη

Πραγματοποιούνται 21 ώρες θεωρίας και 25 ώρες πρακτικής.Εφόσον πραγματοποιείται επέκταση από δίπλωμα της Α κατηγορίας 18 ώρες πρακτικής

Δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

 • 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • ταυτότητα
 • δίπλωμα εφόσον υπάρχει ήδη
 • ΑΦΜ
 • Βιβλιάριο ΑΜΚΑ για τους γιατρούς
category
dakos.info

Διπλωμα Φορτηγου

 Δικαίωμα οδήγησης για φορτηγά από 3.500 κιλά εώς το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού,με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου εώς 750 κιλά

Απαράιτητη προϋπόθεση η ύπαρξη διπλώματος κατηγορίας Β

Ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος με Π.Ε.Ι. ή το 21ο

Έχει ισχύ για 5 χρόνια

Πραγματοποιούνται 15 ώρες θεωρίας και 15 ώρες πρακτικής.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

 • 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • ταυτότητα
 • δίπλωμα εφόσον υπάρχει ήδη
 • ΑΦΜ
 • Βιβλιάριο ΑΜΚΑ για τους γιατρούς

Για επέκταση σε κατηγορία CΕ απαιτούνται 8 ώρες επιπλέον πρακτικής εκπαίδευσης

category
dakos.info

διπλωμα λεωφορειου

 Δικαίωμα οδήγησης για λεωφορεία οχήματα μεταφοράς επιβατών

Απαράιτητη προϋπόθεση η ύπαρξη διπλώματος κατηγορίας Β

Ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 21ο έτος με Π.Ε.Ι. ή το 24ο

Έχει ισχύ για 5 χρόνια

Πραγματοποιούνται 15 ώρες θεωρίας και 15 ώρες πρακτικής.Αν γίνεται επέκταση από κατηγορία Γ απαιτούνται 6 ώρες θεωρίας και 6 ώρες πρακτικής

Δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

 • 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • ταυτότητα
 • δίπλωμα εφόσον υπάρχει ήδη
 • ΑΦΜ
 • Βιβλιάριο ΑΜΚΑ για τους γιατρούς

Για επέκταση σε κατηγορία DE απαιτούνται επιπλέον 8 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης